Board logo

標題: 最恐怖Before & After 韓國版《畫皮》一嘢捽走晒五官 [打印本頁]

作者: ppp    時間: 2015-5-7 16:54     標題: 最恐怖Before & After 韓國版《畫皮》一嘢捽走晒五官

https://hk.lifestyle.yahoo.com/% ... E%98-232343360.html


間中就有呢啲Before & After相流出,今次仲有埋連環圖,由日本網民post出嚟,相中人係韓國女士,即場表演卸妝,而且只係卸走一邊臉嘅妝容,睇第一、二張相都好哋哋,睇到第三張,媽呀!仲恐怖過睇《畫皮》呀!唔係講笑,真係好似一嘢捽走晒啲五官!日本網友開條題都好正,話「如果你女朋友咁嘅樣你接唔接受倒?」唔好玩啦。BTW,都係呢個網友留言精警:「其實化咗妝都難接受。」其他網友都紛紛將自己嘅珍藏圖拎出嚟研究,好熱鬧。


歡迎光臨 喜市股票討論區 (http://hei-market.com/) Powered by Discuz! 6.1.0F